Mierscher Fuerscherhaus – Schoul fir Natur, Wëssenschaft an Technik

 

Säit dem Start vum Fuerscherhaus (deemols nach Léierbud)  waren schonn iwwer 1400 Kanner ob Besuch.

Elo kënnen d’Enseignanten sech nees aschreiwen: klickt iech duerch déi verschidde Beräicher: LABO, ATELIER & OUTDOOR a wielt äre Schüler Aktivitéiten fir déi kommend Schoulwochen aus. Et ginn nei Aktivitéiten an all Beräich an déi bekannten bleiwen och nach an der Offer.

D’Team Fuerscherhaus freet sech ob äre Besuch a seet Merci fir déi flott Erfahrungen am éischten Trimester.

Aktivitéiten – Atelier >>NEW<<

Aktivitéiten – Labo

>>NEW<< Aktivitéiten – Labo >>NEW<<

Aktivitéiten – Outdoor >>NEW<<

Aschreiwung