Bicherausstellung a -verkaf

dumong

Bicherausstellung a -verkaf an der Bibliothéik vun der Cécile Ries Schoul. Och dëst Joer présentéiert eis d’Librairie Dumong vun Ettelbréck d’Neiegkeeten um Kannerbuchmaart, an dat méindes vun 14.00 bis 17.00 Auer an dënsdes, mëttwochs an donneschdes vun 08.00 bis 12.00 Auer a vun 14.00 bis 17.00 Auer besichen. Während der Schoulzäit besichen d’Schoulklasse vu Miersch d’Ausstellung. Außerhalb vun de Schoulstonnen sinn d’Kanner, hir Elteren, Famill a Frënn agelueden um Krounebierg an de Bicher ze stöberen.

Mir géifen eis free’en iech hei uewen an der Bibliothéik begréissen ze kënnen!

d’Bicherwierm vum Krounebierg